Artist management

BrandMerk begeleidt artiesten intensief op hun weg naar de top waarbij ik hen zoveel mogelijk ballast uit handen neem. Al mijn inspanningen staan in het teken van het (uit)bouwen van de carriëre – het bereiken van de top – én het bouwen en bewaken van het imago tijdens de klim. Genieten van de klim is voor ons minstens zo belangrijk als het bereiken van de top. De afgelopen jaren ben ik veel werkzaam geweest in de Nationale en Limburgse artiestenwereld en heb zodoende veel ervaring opgedaan met het coachen en begeleiden van artiesten. 

Een artiest kan onder mijn hoede onbezorgd genieten van wat hij of zij het liefste en het beste doet: performen. Ondertussen focussen wij continu op het volgende punt aan de horizon. Want ambitie is de lat steeds hoger leggen.